Dân tộc thiểu số ở Miền Trung

Phần lớn sản phẩm thủ công của người dân tộc thiểu số được sản xuất thuần túy đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương. Các dân tộc thiểu số của Việt Nam có...

Vài nét về đồng bào Chăm An Giang

Cộng đồng người Chăm là một trong 4 dân tộc cùng chung sống ở An Giang, với trên 2.500 hộ, trên 13.700 người (chiếm 0,61% dân số). Phần lớn đồng bào Chăm sống dọc theo sông Hậu ở các xã Vĩnh Trường, ...

Biểu tượng văn hóa Cơ tu

TQ-DTV)-Nhà Gươl là nơi hội tụ tinh hoa trong văn hóa và kiến trúc và xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật tạo hình đặc sắc mang ...