Tìm hiểu về dân tộc Kinh

Tên gọi khác Việt Nhóm ngôn ngữ Việt – Mường Dân số 65.000.000 người. Cư trú Người Kinh cư trú khắp tỉnh, nhưng đông nhất là cá...

Tìm hiểu về dân tộc Hoa

Tên gọi khác Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phang.. Nhóm ngôn ngữ Hoa Dân số 900.000 người. Cư trú Sinh sống ở nhiều nơi ...

Tìm hiểu dân tộc Gia Lai

Tên gọi khác Giơ-rai, Chơ rai, Tơ Buăn, Hơbau, Hdrung, Chor Nhóm ngôn ngữ Malayô – Pôlinêxia Dân số 240.000 người. Cư trú Cư trú ...