Sat, 06 / 2013 2:05 am | helios

Tây Bắc – vẻ đẹp bất tận. Cùng vanhoadantoc ngược dòng lên vùng cao Tây Bắc để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nơi đây Nguồn: internet

Tây Bắc – vẻ đẹp bất tận. Cùng vanhoadantoc ngược dòng lên vùng cao Tây Bắc để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nơi đây

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Tây Bắc ngày gặt

Nguồn: internet

Bài viết cùng chuyên mục