Văn hóa đương đại

Triển lãm các tác phẩm gốm hiện đại

22/04/2014 | Văn hóa đương đại
Lễ đặt đá xây dựng chùa Bái Chăm

Lễ đặt đá xây dựng chùa Bái Chăm

28/03/2014 | Văn hóa đương đại
Nhiếp ảnh – nghệ thuật ánh sáng thúc đẩy du lịch

Nhiếp ảnh – nghệ thuật ánh sáng thúc đẩy du lịch

28/03/2014 | Văn hóa đương đại
Vẻ đẹp phụ nữ Việt qua hình ảnh chiếc nón lá

Vẻ đẹp phụ nữ Việt qua hình ảnh chiếc nón lá

20/06/2013 | Đời sống
Đàn Gơrưna – nhạc cụ độc đáo của người CơTu

Đàn Gơrưna – nhạc cụ độc đáo của người CơTu

16/04/2013 | Văn hóa đương đại
Hát Quan họ – nét đặc trưng của quê hương Kinh Bắc

Hát Quan họ – nét đặc trưng của quê hương Kinh Bắc

13/04/2013 | Văn hóa đương đại
Nét đẹp của văn hóa Quan họ

Nét đẹp của văn hóa Quan họ

13/04/2013 | Văn hóa đương đại
Quê hương quan họ

Quê hương quan họ

13/04/2013 | Văn hóa đương đại
Quan họ Bồ Sơn – mạch nguồn cảm xúc

Quan họ Bồ Sơn – mạch nguồn cảm xúc

13/04/2013 | Văn hóa đương đại