Thu, 06 / 2013 1:31 am | helios

quan trắc môi trường lao động Phú Yên – mảnh đất thật đẹp và bình yên với những con người chất phác, hiền hòa. Mời độc giả cùng vanhoadantoc ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây qua những bức ảnh " Phú Yên – ngày cuối vụ " Sáng sớm trên cánh đồng. Mặt trời lên. […]

Phú Yên – mảnh đất thật đẹp và bình yên với những con người chất phác, hiền hòa. Mời độc giả cùng vanhoadantoc ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây qua những bức ảnh " Phú Yên – ngày cuối vụ "

Sáng sơm trên cách đông.

Sáng sớm trên cánh đồng.

Mặt trời lên.

Mặt trời lên.

Những cánh đồng chưa gặt.

Những cánh đồng chưa gặt.

Làm đồng sớm.

Làm đồng sớm.

Llúa về.

Lúa về.

Chiều về.

Chiều về.

Hạnh phúc nhỏ.

Hạnh phúc nhỏ.

Gặm cỏ.

Đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ.

Đánh cá chiều.

Đánh cá chiều.Nguồn: vne

Bài viết cùng chuyên mục