Tìm hiểu về dân tộc Kinh

Tên gọi khác Việt Nhóm ngôn ngữ Việt – Mường Dân số 65.000.000 người. Cư trú Người Kinh cư trú khắp tỉnh, nhưng đông nhất là cá...