Món ngon Đọt mây

Ai đã từng đến nơi sinh sống của người Chơ Ro mà chưa được ăn Đọt Mây thui lửa thì chưa chạm vào sự thú vị của ẩm thực vùng cao và chưa hiểu hết...

Tang ma người Chơ ro

Người Chơ ro quan niệm, mỗi người chết đi là bắt đầu bước sang một thế giới mới. Vì thế, người sống luôn làm những nghi lễ mang đậm tín ngưỡng dân gian để mang...