Tue, 01 / 2013 2:18 am | helios

điều kiện đi du học úc dưa hấu bao nhiêu calo chi phí du học singapore Hai tỉnh Yên Bái và Sơn La vừa có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái. Lãnh đạo 2 tỉnh […]

Hai tỉnh Yên Bái và Sơn La vừa có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái.

Lãnh đạo 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái đã thống nhất: Dân tộc Thái nói riêng cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói chung đều có những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng. Những vấn đề 2 tỉnh đặc biệt quan tâm và lưu ý là: bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tự do tín ngưỡng trong đồng bào dân tộc Thái và sự giao thoa giữa các nền văn hóa, nét đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc Thái. Chú trọng trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, quan tâm đến công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và chế độ chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số. 2 tỉnh cho rằng, để giữ gìn, bảo tồn và phát huy được giá trị bản sắc văn hóa thì cần phải gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, thương mại, du lịch cộng đồng, gần gũi am hiểu phong tục tập quán, gắn kết cộng đồng và giữ vững ổn định an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và có mối quan hệ mật thiết trong cộng đồng các dân tộc; quan tâm đầu tư xây dựng phát triển văn hóa là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Xem thêm: máy chiếu sony chính hãng, máy chiếu giá tốt nhất, may chieu panasonic cao cấp bảo hành 3 năm , Ao so mi nu

Bài viết cùng chuyên mục